Home > Profile Articles > The Gender Paradox

The Gender Paradox

 

Gender Paradox

 

Att locka och behålla spetskompetens inom R&D är den viktigaste frågan för en hållbar utveckling av innovationer inom stål- och verkstadsindustrin. Norden är den ledande regionen i världen gällande jämställdhet. Men varför är vi då så medelmåttiga då det gäller ledande befattningar inom forskning och innovation, framförallt inom industrin? Vad är orsaken och vad kan vi göra åt det?

Triple Steelix 2.0 deltar i det nordiska forskningsprojektet Nordwit som studerar kvinnors situation utanför forskningsintensiva regioner. I projektet som drivs av NordForsk, samarbetar forskare från Sverige, Norge, Finland och Island.

The Gender Paradox är namnet på Triple Steelix 2.0 grupp inom detta stora projekt som samlar kvinnor med hög kompetens som rör sig mellan industriell R&D och akademisk forskningsmiljö.  Minna Salminen-Karlsson från Centrum för genusforskning på Uppsala universitet leder träffarna. Hennes forskning de senaste 24 åren har handlat om genus och ingenjörer: ingenjörsutbildning och högteknologiska arbetsplatser.

”I och med samarbetet med Triple Steelix hoppas jag att dessutom få kunskap om en historiskt inte forskningstung och fortsatt mycket mansdominerad industri.”, säger Minna Salminen-Karlsson.

Kvinnor i ledande position inom R&D deltar från Scania, Höganäs, Outokumpu, Fagersta Stainless, Högskolan Dalarna/SSAB, Innomat, FindIt och Swerea. Träffarna samordnas på Jernkontoret med det kvinnliga nätverket för forskare inom stål och verkstad, hera-n.

Syftet med projektet är att hitta faktorer som gynnar ett jämställt arbetsklimat. Frågeställningarna rör hur vi kan upptäcka mönster som inte gynnar en jämställd kultur och vad vi kan göra i vårt dagliga arbete som medarbetare och som chef. Målet för Triple Steelix 2.0 och The Gender Paradox är att hitta en modell för ett ledarskap som ger en hållbar kompetensförsörjning för utveckling av spetsteknologi.

Vi vill att The Gender Paradox ska mynna ut i praktiska insikter och rekommendationer. Framtagna tillsammans med alla intressegrupper inom stål- och verkstadsindustrin, det område som Triple Steelix 2.0 ansvarar för i detta projekt, säger Elisabeth Dahlstedt, ansvarig för attraktivitet och kompetens på Triple Steelix 2.0.

Läs mer om The Gender Paradox på www.triplesteelix.se

Share: